Inderøy kommune og Frivillig Inderøy starter Frisklivssentral!

Frisklivssentralen driver veiledning og motivasjon til endring av levevaner innenfor områdene kosthold, fysisk aktivitet og tobakksslutt.

Målgruppe for Frisklivssentralen er voksne som har økt risiko for sykdom og har nytte av endring av levevaner, men tilbudene er åpne for alle uten krav om henvisning.

Gjennom Frisklivssentralen kan du både få individuell veiledning og du kan delta i ulike kurs og grupper.

Vi er samlokalisert med Frivillig Inderøy på Spiren. Tilbudet hos Frisklivssentralen er gratis, men det er en liten egenandel på enkelte aktiviteter (f.eks. egenandel til mat i lunsjgruppa).

Offisiell åpning av Frisklivssentralen blir i januar 2019, men allerede fra oktober 2018 tar vi imot henvisninger og har noen gruppetilbud.

Ta kontakt med frisklivskoordinator Maria Aune på telefon 40073320 eller epost maria@frivilliginderoy.no hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å delta i trimgruppe eller matgruppe!

Share This