Årets første Seniortreff ble arrangert 16. Januar, det var godt besøkt, noe som ga mye glede i starten på dette året. Det var et enkelt Seniortreff med trim, dikt, vitser, åresalg, sangquiz og allsang i programmet. Bakegruppa hadde laget vaffel og sjokoladekuler til treffet. Dette er noe som alle pensjonistlagene på Inderøy er med på  å arrangere 1 gang pr. mnd. Arrangementet er åpent for ALLE, og er en fin mulighet til å treffe seniorer fra hele kommunen til et uformelt og hyggelig treff. Programmene på Seniortreffene varierer fra gang til gang, det er også snakk om å få til et treff med Sund Folkehøgskole og Flyktningetjenesten utover våren, så de kan snakke om hva de gjør.  Det er bestemt å prøve å ha de neste treffene på torsdager, da det ser ut til å være mindre som skjer i resten av kommunen den ukedagen. Dette er et arrangement som vi vil videreføre og videreutvikle slik at enda flere vil komme.

Vi håper at flere har lyst til å komme, dette er sosialt og hjelper på for å fylle på energilagrene.

Neste treff er: Torsdag 14. Februar og Torsdag 14. Mars i Frivillig Inderøy sine lokaler på Spiren (Gamle skashaug skole).

Share This