Maria Aune

Maria Aune

Koordinator for Frisklivssentralen

Epost: Maria@frivilliginderoy.no

Tlf: 400 73 320

Bedre kosthold, mer fysisk aktivitet, tobakksslutt eller bedre psykisk helse?

Frisklivssentralen støtter deg i endring av levevaner og er en kommunal helsetjeneste,men du trenger ikke henvisning for å komme til oss. Ta kontakt hvis du ønsker å delta i en av våre kurs/grupper, eller hvis du ønsker en helsesamtale og mer støtte til endring av levevaner.