Hva er Livslaget?

Livslaget er et samarbeid mellom Frivillig Inderøy, frivillige organisasjoner og Inderøy kommune om aktivitet, deltakelse, møteplasser og sosialt fellesskap. Prosjektet er støttet av Helsedirektoratet i perioden 2015-2018.

I Inderøy drives mye aktivitet av og for seniorer. Livslaget skal være støttespiller for eksisterende aktivitet. Vi skal også fungere som pådriver og tilrettelegger for oppstart av ny aktivitet. Vi bidrar med markedsføring, rekruttering og praktiske oppgaver i forbindelse med arrangement eller organisasjonsarbeid.

Målet med prosjekt Livslaget er at flere seniorer skal være i aktivitet, delta sosialt og få lov til å bruke sine ressurser til glede for seg selv og andre. Vi jobber hele tiden for å nå de som trenger det mest. Alt vi gjør skal dokumenteres og gjøres tilgjengelig for interesserte i hele landet. Dette gjør vi gjennom nettsiden vår: www.livslaget.no.

Rekruttering