Frivillighet

Vil du gjøre en forskjell for andre?

Lyst til å være med på aktiviteter, men usikker på hva?

Som frivillig kan du bidra til glede, livskvalitet og et bedre lokalmiljø. Det er bruk for deg enten du kan bidra ofte, eller av og til. Som frivillig får du gjøre noe du kan og har lyst til. Det er trivelig å være frivillig!  Ta kontakt med Frivillig Inderøy for en uformell prat.

OM FRIVILLIGSENTRALEN

Frivillig Inderøy er en frivilligsentral som eies og drives av lag og foreninger i Inderøy. Sentralen er organisert som et samvirke med andelseiere. En andel i sentralen koster kr 500,-. Dette er en engangssum for andelseier. Sentralen støttes av Kulturdepartementet og Inderøy Kommune. Frivillig Inderøy skal bidra til mer frivillig aktivitet/innsats i Inderøy. Sentralen skal aktivt støtte og hjelpe lokale lag og foreninger, samt uformelle grupper, frivillige og enkeltpersoner som ønsker å gjøre en innsats. Lokal frivillighet betaler ingenting for hjelp fra frivilligsentralen. Sentralens medarbeider skal være en ideskaper, pådriver og hjelper for frivilligheten i Inderøy. Sentralen kan også fungere som en koordinator mellom frivillighet og andre aktører i samarbeidsprosjekter.

 

Kontakt informasjon

Adresse: Frivillig Inderøy

Vennavegen 59, 7670 Inderøy

SENTRALENS OPPGAVE

Frivillig Inderøy ønsker å bidra til økt kompetanse og utvikling i lag/foreninger. Sentralen skal være en støtte for lagene ved for eksempel arrangement, aktiviteter og innen rekruttering av medlemmer.  Arbeidsoppgavene til ansatte i sentralen vil i stor grad formes ut fra behovene til den lokale frivilligheten. Sentralen skal bidra til samarbeid mellom ulike frivillige organisasjoner. Sentralen skal arbeide for å styrke forholdet mellom frivilligheten og Inderøy Kommune, samt være en medspiller og ressurs i utviklingsarbeid sammen med kommunen der det er naturlig. Sentralen skal skape egne aktiviteter og utvikle nye former for frivillig innsats, gjerne i samarbeid med lag/foreninger. Frivillig Inderøy skal jobbe for bedre nærmiljø og i samarbeid med den lokale frivilligheten skape møteplasser og aktiviteter som er inkluderende og bidrar til integrering. Frivillig Inderøy skal stimulere til økt deltakelse i lag/foreninger fra grupper som i dag faller utenfor det frivillige organisasjonslivet.

ANSATTE

Vibeke Arntzen

Prosjektleder Interreg Åre- Inderøy 2018-2020

E-post: interreg@frivilliginderoy.no

Tlf: 46763220

Anne Kjersti Bakkstad

Daglig leder

E-post:annekjersti@frivilliginderoy.no

Tlf: 45804676

Maria Aune

Frisklivskoordinator Frisklivssentralen Inderøy

E-post: maria@frivilliginderoy.no

Tlf: 40073320

Ina Benedicte Myran

Prosjektleder Aktivitetshuset

E-post: ina@frivilliginderoy.no

Tlf:  40051741