OMDØMMEBYGGING

DELPROSJEKT I
MÅL
  • Øke tilbakeflytting og tilflytting til Inderøy
  • Få flere innbyggere og besøkende (hytteeiere, turister) til å delta på arrangement og aktiviteter
  • Øke felles identitet og samholdet i lokalsamfunnet
DELMÅL
  • synliggjøre Inderøy som bosted og som turmål (fotosamling, profilering gjennom hjemmesiden www.inderoy.no)
  • Synliggjøre arrangement og aktiviteter
  • Synliggjøre ildsjeler og Inderøy-ambassadører
TILTAK I DELPROSJEKT 1

En portal for Inderøy

www.inderoy.no er utviklet som en portal for alt som skjer i Inderøy. Design, logo og retningslinjer for profilering er helhetlig utviklet for både hjemmeside og sosiale medier.

Fotobank/bildebank

Fotosamling/bildebank med bilder fra Inderøy er samlet. Bildene er tatt av frivillige amatørfotografer. Bilder byttes ut på hjemmesiden etter årstidene. Disse bildene har vi fått mye positiv respons på. Vi ser at interessen for å ta bilder og dele dem med Frivillig Inderøy har økt i løpet av prosjektet.

Synliggjøre det gode

Rutiner utarbeidet og gjennomført for synliggjøring av positive omtaler/saker som gjelder Inderøy. Det er utviklet en kultur/vane for deling av positive saker på sosiale medier, blant inderøyninger. Det gir svært positive effekter for Inderøys omdømme.

Bærekraftig Destinasjon

Bolystprosjektet har vært en samarbeidspartner for Næringsforeningen og Den Gyldne Omvei i prosjektet «Bærekraftig Destinasjon». I arbeidet med sertifiseringen har Frivillig Inderøy bidratt med mye informasjon om lokale forhold. Vi har også formidlet kontakt mellom frivilligheten og prosjekteier. Inderøy ble sertifisert av Innovasjon Norge som «Bærekraftig Destinasjon» i 2016.

Synliggjøre frivillighet og ildsjeler

– Bolystprosjektet har jobbet med å hedre frivillige. Dette er gjort gjennom lokale medier, på sosiale medier og ved å nominere lokale frivillige til frivillighetspriser og kulturpriser.

– Egen julekalender på Youtube er laget, hvor frivillige fra Inderøy forteller hvorfor de er frivillige og hva frivillighet gir dem. Julekalenderen vil bli delt på sosiale medier i flere år.

– Bolystprosjektets arbeid har ført til to tv-innslag på NRK1 om frivillighet i Inderøy. Begge er produsert av FabelAktiv, i forbindelse med Extra-trekningene.

Tv-innslag er laget om:

– 1. Inderøy Røde Kors Omsorg. Tema: ekstrabesteforeldre for flyktningefamilier

– 2. Innherred Kystlag, Kjerknesvågen Kai og båtforening og Jekta Paulines venneforening. Tema: Jekta Pauline og det maritime frivillige miljøet på Kjerknesvågen.

Markedsføring av arrangement

Markedsføringsplaner og posteplaner for en rekke faste arrangement og aktiviteter er utarbeidet av Frivillig Inderøy. Alle er gjennomført. Rutiner for forenkling av arbeidet med markedsføring gjennomgås og forbedres jevnlig.

Markedsføring mot tilflyttere og besøkende

Det er jobbet grundig for å spre informasjon om aktiviteter og arrangement også til tilflyttere og besøkende. Arbeidet med felles profilering av flere arrangementshelger og sommer-aktiviteter, har utviklet samarbeidet mellom reiselivsaktører og Frivillig Inderøy. Bolystprosjektet har bidratt til et bedre samarbeid om felles profilering og synliggjøring av alt som skjer i Inderøy.
RESULTAT DELPROSJEKT 1
Gjennom prosjektet har Frivillig Inderøy jobbet mye med omdømmebygging. Vi har jobbet med å bygge stolthet og positivitet for bygda Inderøy. Stadig flere engasjerer seg for å bidra til å vise fram kulturlandskapet og kulturlivet i Inderøy.

Det har utviklet seg en kultur for å dele positive nyheter om Inderøy i sosiale medier. Det har blitt etablert grupper på Facebook hvor medlemmene deler “Inderøybilder”.
Frivillig Inderøy drifter en portal for alt som skjer i Inderøy, gjennom hjemmesiden www.inderoy.no og den tilhørende Facebook-siden: https://www.facebook.com/InderoyNo/

Det har tatt tid og arbeid å få innbyggerne til å bruke siden og bidra til innhold på nettsiden. I løpet av prosjektperioden har besøkstallene for både nettsiden og Facebook-siden økt kraftig. En aktivitetskalender for alle åpne arrangement og møter er lagt inn på siden. Stadig flere bidrar med informasjon og materiell som de ønsker å få lagt inn på hjemmesiden og i aktivitetskalenderen.

VIDEREFØRING
Omdømmebygging er et kontinuerlig arbeid som hele tiden må forbedres og utvikles for å ha effekt. Prosjektperioden har avdekket at det ikke er mulig å drive arbeidet kun gjennom frivillig innsats. Selv om det kan være mye frivillig innsats i arbeidet , må noen ha ansvaret for arbeidet og for utvikling av de tekniske løsningene.
For videreføring av dette arbeidet, har Frivillig Inderøy derfor søkt tilskudd fra Inderøy Kommune i 2017.