Kulturstier

Kulturstier er stier som er drevet frem av frivillige i bygda. Kulturstier er merkede løyper rundt om i Inderøy. Med stor variasjon i vanskelighetsgrad. Mer info er nedenfor.

Skiløyper

På inderøy vil er det sammenhengende skiløyper rundt om i Inderøy når vinteren tillater det. Om du vil ta turen fra sandvollan til kjerknesvågen. Eller bare en tur i det nye skianlegget på Malihaugen. Kart med GPS-sporlogger Skiløyper på Utøy (Facebook-side)

Distriktet

Inderøy ligger midt i smørøyet, og har tur-muligheter i alle nabokommunene. Visit innherred (mange sykkelturer) UT.no – arrangement i Nord-Trøndelag
Ålvasstua - Torsvasstua - Storknuken
Tursti etter gammelvegen over Åsbygda fra Åstun grendehus til Sliperåsen – tursti på 8 km som går etter den gamle bygdevegen over Åsbygda. Deler av stien, med avstikker til Hamnaseter og Stamtjern, er merket og brukt som kultursti. Hamnaseter er eneste seter i Mosvik hvor husene fortsatt står. Gapahuk med grillplass ved utsiktspunkt ovenfor Hamnaseter.
Åstun grendehus - Sliperåsen
Tursti fra Blomåsen – Busthaugen og Kvernhusseter – tur på ca. 3 km etter skogssti – Stien går forbi Bjørstadvannene som er meget gode fiskevann. Setervollen på Kvernhusseter er inntakt. Spor etter sagbruksaktivitet på Busthaugen. Mulig å forlenge turen over Storsteinheia til Storknuken. Strekningen fra Blomåsen til Busthaugen er delvis merket – tydelig sti. Inderøytur til Blomåsen i 2011. Kulturlandskapet på Blomåsen har nasjonal verdi.
Blomåsen - Busthaugen - Kvernhusseter
Tursti fra Blomåsen – Busthaugen og Kvernhusseter – tur på ca. 3 km etter skogssti – Stien går forbi Bjørstadvannene som er meget gode fiskevann. Setervollen på Kvernhusseter er inntakt. Spor etter sagbruksaktivitet på Busthaugen. Mulig å forlenge turen over Storsteinheia til Storknuken. Strekningen fra Blomåsen til Busthaugen er delvis merket – tydelig sti. Inderøytur til Blomåsen i 2011. Kulturlandskapet på Blomåsen har nasjonal verdi.
Åltjønnstua - Røsheia. Avstikker - Bjønnakammen
Tursti fra Åltjønnstua – Skihytta på Røsheia. Avstikker til Bjønnakammen – høyeste punktet på Røsheia.Stien ble merket for noen år siden med staker av osp. Turen er ca. 5 km
Forsell - Langemo
Tursti fra Solberg i Framverran via Stoggåsmyra og Rotbakkslettet til skihytta på Røsheia. Mulig å fortsette turen til Bjønnakammen. Turen er ca. 9 km. Også en flott skitur. Første del av turen går etter lysløypa på Framverran. Fra Solberg starter det også en rundløype som er mye brukt til skiturer vinters tid – 13 km. Inderøytur fra Rotbakkslettet til Røsheia i 2011.
Stoggåsmyra - Rotbakkslettet
Tursti fra Solberg i Framverran , over Langsdalen og Kremma til Selsetheia og videre over Bergsfjellet til Berg i Mosvik. Turen er ca. 8 km. Ikke merket. Inderøytur fra Solberg til Selsetheia i 2011.
Solberg i Framverran - Langsdalen - Kremma - Selsetheia - Bergsfjellet - Berg
Sykkeltur fra Mosvik sentrum etter skogsbilvegen til Stordalsvann, Røsvatn og Kilen. Derfra videre forbi Damman til Lille-meltingen og tilbake til sentrum. Rundtur på ca. 25 km. Turen går i sin helhet etter skogsbilveger (grusveg). Muligheter for flere avstikkere.
Sykkeltur fra Mosvik sentrum
Sykkeltur fra Mosvik sentrum etter skogsbilvegen til Stordalsvann, Røsvatn og Kilen. Derfra videre forbi Damman til Lille-meltingen og tilbake til sentrum. Rundtur på ca. 25 km. Turen går i sin helhet etter skogsbilveger (grusveg). Muligheter for flere avstikkere.
Kilen til Storknuken
Tursti etter den gamle bygdevegen fra Storgrande via Grandeberg til Damsveet. Turen er ca. 3 km. Mulig å fortsette videre i flere retninger. Stien er ikke merket.
Storgrande - Grandeberg - Damsveet
Sykkeltur fra Mosvik sentrum etter skogsbilvegen til Stordalsvann, Røsvatn og Kilen. Derfra videre forbi Damman til Lille-meltingen og tilbake til sentrum. Rundtur på ca. 25 km. Turen går i sin helhet etter skogsbilveger (grusveg). Muligheter for flere avstikkere.